Πολύ μικρό για να είναι ένας αξιόπιστος σύντροφος κυνηγιού, τα Cavalier King Charles Spaniels εκτράφηκαν ως σκύλοι συντροφιάς και έγιναν αρκετά δημοφιλής στους βασιλείς